Beckham Regeling

De komst van de voetballer David Beckham naar Real Madrid viel samen met de introductie van een regeling om buitenlanders (‘buitenlands talent’) tijdelijk onder gunstige voorwaarden in Spanje te kunnen laten werken. De regeling werd officieel ingevoerd in 2005 met koninklijk besluit  687/2005.

De nieuwe regel werd uitgenreid in de pers belicht met David Beckham als voorbeeld en sindsdien wordt deze regeling ook de ‘Beckham regeling’ genoemd.

In 2015 is deze regeling gewijzigd en kunnen cynisch genoeg juist sporters er geen gebruik meer van maken.

Niet-residententarief

De regeling houdt in dat als buitenlanders (niet-Spanjaarden) in Spanje te werk worden gesteld, dat hun inkomen dan tijdelijk met een vast en relatief laag tarief van 24% kan worden belast in plaats van met de progressieve tabel voor residenten. Het verlaagde tarief geldt uitsluitend voor inkomens tot 600.000 euro, daarboven wordt een tarief van 45% gehanteerd.

Deze tarieven zijn van toepassing op alle inkomsten uit arbeid, ook al wordt een gedeelte van de werkzaamheden in het buitenland uitgevoerd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde inkomstenbelastingtarief gelden de volgende basisvoorwaarden:

  1. De betreffende persoon is in de 10 voorafgaande jaren geen resident in Spanje geweest.
  2. De emigratie naar Spanje is het gevolg van het accepteren van een baan waarvoor het noodzakelijk is dat hij/zij naar Spanje verhuist (en dit is vastgelegd in een verklaring die is opgesteld door de werkgever).
  3. De betreffende persoon  mag naast het dienstverband geen inkomsten als zelfstandig ondernemer ontvangen, althans geen inkomsten die belast worden in Spanje.

Deze regeling is ook van toepassing op personen die naar Spanje komen in de hoedanigheid van bestuurder van een Spaanse vennootschap, met als voorwaarde dat deze bestuurder niet meer dan 25% van het aandelenkapitaal in bezit heeft.

Topsporters die naar Spanje komen zijn nadrukkelijk uitgesloten van deze regeling.

Aanvraag en duur van de regeling

Het verzoek om gebruik te maken van deze regeling dient te worden ingediend binnen 6 maanden na ingang van de arbeidsrelatie. De regeling gaat in tijdens het jaar van vestiging in Spanje en blijft de daarop volgende vijf kalenderjaren van toepassing.

Inkomsten die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan de verhuizing naar Spanje zijn in Spanje niet onderhevig aan belastingheffing, tenzij Spanje afwijkende afspraken heeft gemaakt met het land waar de werknemer woonde vóór de verhuizing.

Eenzelfde regeling geldt voor de inkomsten na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze inkomsten zijn in desbetreffend belastingjaar vrij van Spaanse inkomstenbelasting mits het einde van de arbeidsovereenkomst binnen één maand na vertrek uit Spanje kenbaar wordt gemaakt bij de Spaanse Belastingautoriteiten.

Vragen over belastingen in Spanje?

Heb je vragen over belastingtarieven of belastingaangiften in Spanje, of zoek je een kantoor dat je van A tot Z kan helpen met informatie en het verzorgen van je aangiften in Spanje?

Stel ons makkelijk en vrijblijvend je vraag.

Je krijgt binnen één werkdag reactie

Je bent van harte welkom. Geen kosten.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Gratis BelastingTips Spanje
Schrijf je hier makkelijk in
ErrorHere