Aangifte buitenlandse bezittingen – model 720 – benodigde informatie en offerte – 2018 inzake 2017