Inspecties

Opbrengst bestrijding fraude 15,7 miljard

Opbrengst bestrijding fraude 15,7 miljard De belastingdienst in Spanje heeft in 2015 een bedrag van 15,7 miljard binnengehaald in de strijd tegen belastingontduiking en belastingontwijking. Dit is 27% meer dan in 2014. De belastingdienst heeft zich hierbij vooral gericht op het grootbedrijf. De belastingdienst in Spanje wordt regelmatig verweten uit te[…]

Lees verder »

Nederlandse DGA in Spanje onder fiscaal vuur

Nederlandse DGA in Spanje onder fiscaal vuur In Spanje wonen vele Nederlandse DGA’s die in Spanje wel vermogensbelastingaangifte doen, maar in hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder belastbaar inkomen te ontvangen. Zij leven bijvoorbeeld van tegoeden of leningen uit holdingvennootschappen, en hoeven derhalve in Spanje geen aangifte inkomstenbelasting te doen. Een financieel plaatje dat in Nederland[…]

Lees verder »

Barcelona controleert illegale verhuur

Barcelona controleert illegale verhuur De gemeente Barcelona heeft afgelopen jaar aan eigenaren van 388 woningen aangegeven dat deze woningen niet meer verhuurd mogen worden aan toeristen vanwege het ontbreken van de benodigde licentie. Er zijn 32 woningen verzegeld. De gemeente Barcelona heeft van 779 eigenaren gegevens aan de fiscus verstrekt en geeft[…]

Lees verder »

Fiscale ‘striptease’ multinationals

Fiscale ‘striptease’ multinationals Spanje is één van de 31 landen die met andere belastingdiensten een akkoord heeft gesloten tot het automatisch onderling uitwisselen van gegevens van belastingaangiften van multinationals met een omzet van meer dan 750 miljoen euro. Deze multinationals zullen de fiscus dienen te rapporteren over de omzet per land, de bruto resultaten per[…]

Lees verder »

Aangifte van buitenlands bezit | deadline 31 maart

Sinds 2013 zijn residenten in Spanje verplicht om informatieve aangifte te doen van bezittingen in het buitenland – model 720 – als zij in het buitenland vermogen aanhouden van meer dan 50.000 euro óf daarover kunnen beschikken, bijvoorbeeld middels volmachten. Drie categoriën  De aangiftegrens van 50.000 euro geldt per categorie: Bank-[…]

Lees verder »

200 miljard aan buitenlandse bezittingen, Nederland nummer 3

Er zijn 200 miljard euro aan buitenlandse bezittingen gedeclareerd sinds de introductie van deze informatieve aangifte in 2013 (Bron: Spaans financieel dagblad ‘Expansion’). Kerncijfers 40 miljard euro bevindt zich in belastingparadijzen, waar volgens de Spaanse fiscus ook Zwitserland (nummer 1) en Luxemburg (2) toe behoren. In deze twee landen alleen is[…]

Lees verder »

Spaanse fiscus publiceert namen fraudeurs en wanbetalers

Recent is een wetvoorstel goedgekeurd waarin is opgenomen dat de Spaanse fiscus het recht heeft om persoonlijke data van verantwoordelijke van of veroordeelden voor fiscale fraude,  wanbetalers van opgelegde sancties of smokkelaars openbaar te maken via een publicatie in de Staatscourant. Het moet hierbij gaan om schulden en sancties die[…]

Lees verder »

Verjaringstermijn aangifteplicht erf- en schenkbelasting

Als je als inwoner van Spanje een erfenis of schenking ontvangt óf als een Spaans vermogensbestanddeel onderdeel uitmaakt van een erfenis of schenking dan dien je hiervan aangifte te doen bij de Spaanse fiscus. Doorgaans is er sprake van een verjaringstermijn voor dergelijke verplichtingen. Voor erfenissen en schenkingen uit het[…]

Lees verder »

Beleid tegen ‘tax engineering’ multinationals

De Spaanse fiscus heeft aangegeven strictere controles uit te gaan voeren op tax engineering door multinationals. Zo is Spanje al één van de voorlopers binnen de wereldwijde werkgroep voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van belastingverdragen om winsten te laten vallen in landen met lagere belastingtarieven. Het is Spanje een doorn in[…]

Lees verder »

Artikel FD “Belastingsituatie buitenlands pensioen complex”

Het Nederlandse Financieele Dagblad heeft een paginagroot artikel geplaatst over de complexe belastingsituatie van buitenlandse pensioenen. Het eerste land dat aan de orde komt is Spanje. Jeroen Oskam van EuroEconomics vertelt onder andere over de mogelijkheid dat indien pensioenen niet of niet correct zijn opgegeven deze situaties voor 30 juni boetevrij kunnen worden hersteld en dat[…]

Lees verder »
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Gratis Belastingtips Spanje
Schrijf je makkelijk in
ErrorHere